A nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Szervező:

 • A cbdrendeles.com webáruház és annak hivatalos Facebook oldalának üzemeltetője – az Evenwork Team Korlátolt Felelősségű Társaság (1196 Budapest, Rákóczi utca 129. fszt. 3., cégjegyzékszám: 01-09-305221, adószám: 26161583-2-43)

Játékosok:

 • A szervező által meghirdetett nyereményjátékban minden Facebook adatlappal rendelkező személy részt vehet.

Nyereményjáték mechanizmusa:

 • A szervező a nyereményjátékot a játékosok részére a szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/cbdrendeles1/) keresztül hirdeti meg.
 • A nyereményjáték 2021. július 9 – 2021. július 15. között zajlik.
 • A nyeremények kisorsolására 2021. július 15-én kerül sor. A sorsolás nyerteseit a szervező hivatalos Facebook oldalán teszi közzé. Amennyiben a sorsolás győztese a kihirdetéstől számított 5 munkanapon belül nem jelentkezik a nyereményért, akkor a szervező privát üzenetben keresi fel.
 • A sorsolás győztese a nyereményét postai úton kapja kézhez.

Nyereményjáték időtartama:

 • A nyereményjáték kezdő időpontja 2021. július 9. 20:00
 • A nyereményjáték záró időpontja 2021. július 15. 20:00

Sorsolás:

 • A nyereményjáték sorsolásának időpontja 2021. július 15. 20:30
 • A győztesek kihirdetésének időpontja 2021. július 15. 20:30-21:30

Nyeremények:

 • A szervező által meghirdetett nyereményjáték keretében az alábbi nyereményeket sorsolja ki:

3. helyezett:

1db ENECTA CBD Testápoló (200ml)

1db ENECTA CBD Ajakbalzsam

2. helyezett:

1db ENECTA G500 prémium CBG olaj

1db MEDIHEMP Organikus kender tea (40g)

1. helyezett:

1db MEDIHEMP 5% Complete CBD olaj 30ml üveg (1500mg)

1db MEDIHEMP Organikus kenderprotein (180g)

 • A nyeremények pénzre át nem válthatóak.

Moderálás:

 • A szervező fenntartja a jogot, hogy minden felhasználói tartalom közlését megtagadja, a felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból, vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat.

Adatkezelés:

 • A szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a nyereményjátékban résztvevők személyes adatait.
 • A játékos téves adatszolgáltatásából (postázási cím elírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően felmerülő problémák miatt a szervezőt felelősség nem terheli.
 • A szervező az Ön személyes adatait az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. Ön a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor a szervező az Ön nevét nyilvánosságra hozza a szervező hivatalos Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a nyereményjátékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A nyereményjátékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.
 • A kezelt személyes adatok köre: a szervező (továbbiakban adatkezelő) azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a nyereményjátékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: személyes adat)
 • Az adatkezelés célja: az adatkezelő jogosult az Ön személyes adatait a nyereményjátékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.
 • Adatkezelő, adatfeldolgozó: az Ön személyes adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a CBDrendeles.com munkatársai végzik.
 • Adatkezelés időtartama: az adatkezelő az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a nyereményjáték végéig jogosult kezelni.
 • Adatbiztonság: az adatkezelő biztosítja az Ön személyes adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.
 • Hozzájárulás visszavonása: az adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indoklás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mail útján ([email protected]).

Jogorvoslat:

 • Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

A nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat játékos általi elfogadása:

 • A játékos a nyereményjátékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

Záró rendelkezések:

 • A nyereményjáték tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A nyereményjáték során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen részvételi- és játékszabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.
 • A nyereményjátékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A játékos az adatait a nyereményjáték szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A játékos által megadott információk csak a nyereményjáték adminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a nyereményjáték szervezésében, ezért a nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a nyereményjátékból eredő kötelezettségek alól.